I, Thông tin chủ shop

Full Name: Đặng Hoàng.

Số điện thoại (Zalo): 0344448196.

Facebook: Đặng Hoàng.

Fanpage Facebook: Fanpage.

Ngân hàng Vietcombank:
+Số TK: 1021000024936
+Chủ TK: DANG VAN HOANG
+Chi Nhánh: Phố Hiến - Hưng Yên

Ngân hàng Vietinbank:
+Số TK: 105006657624
+Chủ TK: DANG VAN HOANG
+Chi Nhánh: Trâu quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Ngân hàng Agribank:
+Số TK: 2411205187547
+Chủ TK: DANG VAN HOANG
+Chi Nhánh: Phù Cừ - Hưng Yên